logo insta

doi> SILVA, NEILTON FIDELIS DA ; ROSA, LUIZ PINGUELLI ; FREITAS, MARCOS AURÉLIO VASCONCELOS ; PEREIRA, MARCIO GIANNINI . Wind energy in Brazil: From the power sector's expansion crisis model to the favorable environment. Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 22, p. 686-697, 2013.

Topo